ОБРАБОТВАНЕТО НА КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ

След като перла е добита, предстои тя да премине през няколко етапа, преди да може да се носи като огърлица или поставена в бижу.

Степен на завършеност:

Когато перлата бъде отделена от обвивката трябва да се почисти, по същия начин, както едно новородено бебе. С лек избелващ процес се забърсва повърхността и се отстранят всички следи от обвивката. След това перлата преминава през етап на полиране, чрез черупка от натрошен орех. Това води до създаване на блясъка й. Продължете да четете ОБРАБОТВАНЕТО НА КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ

КАК ДА СИ ОТГЛЕДАШ ХАМЕЛЕОН

Историята на кредитите започва от дълбоката древност. Някога е съществувала натурална размяна за стоки между производителите. Така се появява и първата форма на кредитиране и първия сред кредитите, търговския кредит.

Търговските кредити се прилагат между участници в размяна на стоки, а те от своя страна поддържат директни взаимоотношения. По този начин се предоставя формата на реален стоков капитал за купувача, който е клиента и той се задължава да изплати тази форма след известен период от време. Теглените кредити се изплащат на база сумата изтеглена наред с лихвата.

Характерното за търговските кредити е, че се отпускат в стокова форма, което е в резултат на продажба на стоки, чрез отлагане на плащането във времето. Този метод на работа играе важна роля за съвременната икономика. Продължете да четете КАК ДА СИ ОТГЛЕДАШ ХАМЕЛЕОН

barie.eu – Информация