Обработването на култивирани перли

След като перла е добита, предстои тя да премине през няколко етапа, преди да може да се носи като огърлица или поставена в бижу.

Степен на завършеност:

Когато перлата бъде отделена от обвивката трябва да се почисти, по същия начин, както едно новородено бебе. С лек избелващ процес се забърсва повърхността и се отстранят всички следи от обвивката. След това перлата преминава през етап на полиране, чрез черупка от натрошен орех. Това води до създаване на блясъка й.

Сортиране:

В този етап става сортирането по размери и качества. Използват се сита за сортиране по размер, но окачествяването се извършва на ръка и око. Това е трудоемка работа, при която всяка една перла може да има множество нюанси, тонус и краен завършек.

Продължете да четете Обработването на култивирани перли

5 въпроса около два от най-ползваните кредити

Историята на кредитите започва от дълбоката древност. Някога е съществувала натурална размяна за стоки между производителите. Така се появява и първата форма на кредитиране и първия сред кредитите, търговския кредит.

Търговските кредити се прилагат между участници в размяна на стоки, а те от своя страна поддържат директни взаимоотношения. По този начин се предоставя формата на реален стоков капитал за купувача, който е клиента и той се задължава да изплати тази форма след известен период от време. Теглените кредити се изплащат на база сумата изтеглена наред с лихвата.

Характерното за търговските кредити е, че се отпускат в стокова форма, което е в резултат на продажба на стоки, чрез отлагане на плащането във времето. Този метод на работа играе важна роля за съвременната икономика.

Продължете да четете 5 въпроса около два от най-ползваните кредити