ОБРАБОТВАНЕТО НА КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ

След като перла е добита, предстои тя да премине през няколко етапа, преди да може да се носи като огърлица или поставена в бижу.

Степен на завършеност:

Когато перлата бъде отделена от обвивката трябва да се почисти, по същия начин, както едно новородено бебе. С лек избелващ процес се забърсва повърхността и се отстранят всички следи от обвивката. След това перлата преминава през етап на полиране, чрез черупка от натрошен орех. Това води до създаване на блясъка й.

Сортиране:

В този етап става сортирането по размери и качества. Използват се сита за сортиране по размер, но окачествяването се извършва на ръка и око. Това е трудоемка работа, при която всяка една перла може да има множество нюанси, тонус и краен завършек.
Пробиване:

Следващият етап е да се направи отвор в перлата, частично или пълно в зависимост от преработвателният процес към партидата. Напълно пробита от нея се вземат частицата за създаване на бижуто. Лошото качество ще намали стойността на една перла. За целта техникът, който обработва перлата има възможност да прецени качеството и стойността на перлата. Изключение прави Южната Морска перла, която по принцип се продава единствено, чрез наддаване и в жребий.

Съчетания:

Преди монтажа и нанизването, подбрани перли трябва да се разделят на точно количество, за да бъде завършен реда от стандартната дължина и 16 инча (41cm). Изключение правят пропорционалните редове, където перлите трябва да бъдат сортирани по различни размери.

Резбоване:

За създаване на завършена или временно завършена перлена огърлица, перлите трябва да се нанижат на ръка с помощта копринен конец. Тайната тук е в това, че когато бъде завършена огърлицата със закопчалка е добре да бъде опъната правилно. Това позволява перлите да седят правилно и плътно. Завързването, както и добавяне на дължина, премахват риска от загуба, за разлика от бисерите, които изискват разстояния на ред. Преценявайки дължината и падането на колието с много редове, работата се квалифицира като двоен труд.